5 tips til at højne kundeloyaliteten

1424
5 tips til at højne kundeloyaliteten

Kundeklubber og loyalitetsprogrammer forbindes af mange med detailbranchen. Dette er dog lidt misvisende og indspist. Loyalitetsløsninger kan nemlig med fordel benyttes af alle virksomhedstyper inden for enhver branche, både B2C- og B2B-virksomheder. I denne artikel får du konkrete råd til, hvordan du kan højne kundeloyaliteten i din virksomhed.

Kundeloyalitet bør være et markant fokuspunkt for langt de fleste virksomheder, både B2C og B2B. Enhver virksomhed vil nemlig kunne drage nytte af at integrere kundeklubber og loyalitetsprogrammer i sin strategi.  

Det er dog sandt, at der kan være stor forskel på effekten af kundeloyalitet fra branche til branche, men der vil dog altid være en målbar effekt.

Fem skarpe tips til at højne kundeloyaliteten

  1. Lov ikke mere, end du kan holde

Ærlig, oprigtig indledende kundekommunikation er meget afgørende for at sikre stærk kundeloyalitet. Man skal aldrig love mere, end man kan holde. Hvis man giver falske løfter, kan man være stensikker på, at samarbejdet kommer til at lide under dette, og at kunden undervejs bliver utilfreds og sur.

Utilfredse og sure kunder kan blive dyre for ens virksomhed. Man kan være sikker på, at kunden ikke fremover vælger ens virksomhed til lignende projekter. Det er et tab, der kan overkommes. Værre er det dog, hvis kunden fraråder andre at vælge dig og generelt bidrager til at ødelægge dit rygte. Dette er der bestemt risiko for, hvis du har behandlet kunder uretfærdigt. 

  1. Skab tillid til dine kunder

Det er vigtigt, at ens kunder ikke føler, at de blot er et nummer i et system. De skal føle sig sete, værdsatte, og man skal aktivt vinde deres tillid.

Man vinder kundernes tillid på mange forskellige måder, blandt andet ved at skabe et indgående kendskab til kundens behov.

Der er stor forskel på kunder. Nogle kunder foretrækker meget kommunikation, mens andre trygt overlader opgaver til specialister og helst vil holdes ude af arbejdsprocessen. Sørg altid for at få afklaret, hvilken type kunde du arbejder med.

  1. Vær proaktiv med din kundeserviceindsats

Fokusér på at løs problemerne, før disse opstår. Dette kan gøres på mange måder og i mange forskellige sammenhænge. Det kan være, at I på forhånd ved, at I bliver ramt af et hjemmesidenedbrud.

Det er god service at give jeres kunder en melding om sådan noget på forhånd, enten via SMS, mail eller noget tredje.

Derudover kan proaktiv kundeservice omfatte, at man henvender sig til en kunde efter et overstået samarbejde for at høre, om kunden er tilfreds med resultatet. Viser kunden sig at være utilfreds, har man mulighed for at tage hånd om situationen, inden denne løber løbsk. 

  1. Klar og tydelig kommunikation

Det er vigtigt, at man altid er klar og tydelig i sin kommunikation. Rigtig meget utilfredshed baserer sig på misforståelser. Derfor skal man virkelig tage den kommunikative del yderst seriøst. Hvis man skal kommunikere bredt, er det meget risikabelt at udarbejde kommunikationshandlingen uden at have en kommunikationskonsulent med indover.

Generelt er det vigtigt, at kunden får en opfattelse af, at der er styr på tingene i ens virksomhed. Derfor skal man altid forsøge at agere så fejlfrit som overhovedet muligt, og dette vedrører særligt kommunikationsdelen.

  1. Reagér på kritik

Når man får kritik, er det vigtigt, at man reagerer på denne. Bevares. Der findes kunder, der ikke kan gøres tilfredse. I disse situationer må man vende den anden kind til og glæde sig over, at disse hystader udgør et fåtal.

Som oftest er kritik dog berettiget. Det er aldrig sjovt at blive kritiseret, men man kan sagtens bruge kritik konstruktivt. I kritikken er der jo indlejret en række forbedringsområder. Reagerer man på kritikken, lykkes man dermed også med at forbedre sin service, hvilket vil resultere i gladere og mere loyale kunder i fremtiden.