9 tips til påfyldning af kølevæske

946
empowerment-foedselsforberedelse-momcare

Hvis man ikke ligefrem er født med olie på fingrene, så kan det godt være en ret stor udfordring at påfylde kølevæske på tekniske anlæg, men fortvivl ej – jeg har udarbejdet en guidende liste med ni tips, der utvivlsomt sørger for, at du fremover påfylder kølevæsken/glykolen helt korrekt. En række af de forskellige tips vedrører ydermere, hvordan du får det maksimale ud af din kølevæske/glykol.

  1. Du bør – så vidt muligt – sørge for udelukkende at bruge færdigblandede kølevæsker. Ydermere er det vigtigt, at du anvender demineraliseret vand til blandingen, hvis du skal efterfylde anlægget.
  2. Lad være med at blande forskellige glykoltyper.
  3. Det er vigtigt, at du sørge for, at blandingsforholdet harmonerer med det oprindelige forhold, når du efterfylder kølevæske på et teknisk anlæg.
  4. Du må aldrig pumpe demineraliseret vand og kølevæske på et anlæg hver for sig. Dette kan nemlig give blandingsproblemer og være skadeligt for anlægget.
  5. Det er vigtigt, at du sørger for, at der er god udluftning, når du påfylder kølevæske på et anlæg.
  6. Jeg anbefaler dig at sætte et mærkat med informationer omkring kølevæsketype, frostsikringspunkt, anlægsvolumen, fyldningsdato, dato for tilstandskontrol og dato for næste tilstandskontrol. Det er meget vigtigt at få nedskrevet sådanne informationer, da de nærmest er umulige at huske på, og du får utvivlsomt brug for dem før eller siden.
  7. Sørg altid for, at dit kølevæskeanlæg er rengjort, inden du påfylder kølevæske. Det er meget vigtigt, at snavs, glødeskaller, svejseretser og lignende er fjernet. Som minimum skal du gennemskylle anlægget med kraftigt spulende vand, inden dette tages i brug.
  8. Du må aldrig bortskaffe kølevæske via kloakken.
  9. Hvis der sker der et uheld, der involverer kølevæske, så skynd dig at se sikkerhedsanvisningerne i sikkerhedsdatabladet for produktet.

Kilde: L.C.glad