Danmark kun nr. 12 på global konkurrenceevne

1294
Global_konkurrenceevne

Danmarks globale konkurrenceevne er for tredje år i træk placeret på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Sverige, Norge og Finland er højere placeret på listen

I en årlig måling af landes konkurrenceevne, foretaget af World Economic Forum, er Danmark for 3. år i træk placeret som landet med den 12. bedste konkurreneevne. Schweiz er fortsat nr. 1 og USA har efter Trumps valgsejr rykket frem til målingens 2. plads. World Economic Forum roser Danmark for at have et arbejdsmarked med evnen til at tiltrække udenlandske investeringer. Derimod trække manglen på ingenører og vidensarbejdere ned.

På trods af, at Danmark ligger under Tyskland og de andre nordiske lande, forholder Teknologisk Institut sig optimistisk til den nye måling.

– Nummer 12 i verden er ikke skidt, men det er en udsat position. Lande med høj konkurrenceevne er attraktive at handle med, så dybest set handler rapporten om landenes muligheder for at skabe vækst og velstand for sine borgere. Her ligger alle de lande, vi helst vil sammenligne os med, foran Danmark, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut. Teknologisk Institut er World Economic Forums danske partner.

– Det kræver konstant tilpasning og udvikling at følge med – og vi har før gjort det langt bedre. I 2008 lå vi på en 3. plads, til gengæld var vi i 2013 nede og vende på en 15. plads. Selv om der er forbedringer at se i indikatorerne for Danmark, så har de andre lande heller ikke stået stille. USA er ovenikøbet rykket fra en 3. til en 2. plads siden sidste år, siger Stig Yding Sørensen.

USA, Tyskland, Storbritannien, og de nordiske lande er blandt Danmarks vigtigste handelspartnere, og de ligger bedre placeret end Danmark.

Sådan foregår opmålingen

Målingen af landendes konkurrenceevne er baseret på 114 indikatorer i 137 samfund verden over. Indikatorerne måler den basale samfundsindretning, uddannelse, samhandel, skatter, arbejdsmarked mv. indrettes – Samtidig måles der på landenes evne til innovation og forretningsudvikling.

Danmark er ifølge World Economic Forum stærke på:

  • Det Fleksibelt arbejdsmarked. I rapporten fremhæves det, at Danmark har et arbejdsmarked med høj fleksibilitet, der sikrer det er let for virksomheder at hyre og fyre samtidig med at arbejdstagernes rettigheder er beskyttet.
  • Gode længerevarende uddannelser. På de længerevarende uddannelser er Danmark bedre placeret end gennemsnittet i Europa og USA.
  • Høj teknologisk parathed. Danske virksomheder er gode til at udnytte nye teknologiske muligheder.
  • Innovationsevne: Danske virksomheder har en høj innovations grad, og der bliver samtidig investeret i forskning og udvikling.

Områderne, som hæmmer Danmark:

  • Adgang til ingeniører og videnskabsfolk er for ringe, og manglen på kompetencer er medvirkende til at bremse innovationskapaciteten i samfundet.
  • Tiltrækning af udenlandske talenter: Det er svært for Danske virksomheder at tltrække udenlandske talender. Dermed hæmmer manglen på talent de danske virksomheders evner til at ekspanderer.
  • Det Offentligt-privat samspil Halter. Samspillet om indkøb af avanceret teknologi er for begrænset. Sammenlignet med andre lande ligger Danmark her som nr. 39.
  • Udenlandske investorer: Danmarks evne til at tiltrække udenlandske investorer er ikke stærk nok ifølge målingen.
  • Niveauet for sundhed og folkeskole. Ifølge målingen klarer Danmark sig som gennemsnittet i Europa og USA og har ikke særlige konkurrencemæssige fordele.

– Finanslovsforhandlingerne handler om, hvordan vores fælles midler skal forvaltes, og her er rapporten et oplagt indspil til inspiration. Hvor stikker de lande, som vi helst vil handle med, fra os? Hvad er trenden i Danmarks placering? Er der områder hvor vi før har klaret os godt, hvor vi nu falder agterud?, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

– På nogle områder handler det om at finde balance, fordi høje skatter rammer investeringslysten og arbejdsudbuddet. På den anden side sikrer skatterne de gode uddannelser, sundhed, infrastruktur mv. Så skattekronerne skal anvendes effektivt. Danmarks største ulempe i indekset er, at vi er et lille land. Der kan nok så mange reformer ikke gøre det danske marked større. Danmarks skal klare sig på åbenhed og samspil med omverdenen – og det skal vi være verdensmestre i, vurderer Stig Yding Sørensen.

Global Competitiveness Index 2017-18 Rankings

Omfatter 137 lande. Indekset måler den nationale konkurrencedygtighed – defineret ved institutioner, politikker og faktorer som alle har betydning for den samlede produktivitet i et land.

Rang Land
1 Schweiz
2 USA
3 Singapore
4 Nederlandende
5 Tyskland
6 Hong Kong
7 Sverige
8 Storbrittanien
9 Japan
10 Finland
11 Norge
12 Danmark
13 New Zealand
14 Canada
15 Taiwan