Danske iværksættere løber større risiko end i nabolandene

1410

Danske designere og iværksættere forsikrer i mindre grad deres opfindelser end iværksættere i de andre nordiske lande. Det viser en opgørelse fra forsikringsselskabet If.

I de seneste år har flere danske designere og iværksættere haft succes med salg af nye produkter. Globaliseringen har dog ført til, at produkterne kan kopieres, hvis ikke der er tegnet tilstrækkeligt med forsikringer. Det er især små danske iværksættervirksomheder, som rammes af kopiering.

Sagsanlæg omkring krænkelse af ophavsretten kan beløbe sig til flere hundrede tusinde kroner, og strække sig over en årrække. Ressorucer som ikke er til stede hos de mindre virksomheder.

Det er et problem vurderer Jacob Nielsen fra If Skadeforsikring

– Ofte er det nødvendigt at tage disse kampe for simpelthen at sikre det, man lever af, men gevinsten ved en retssag kan være mindre end de ressourcer, man bruger på det. Det er dyre og langvarige processer, som udover det økonomiske aspekt også trækker mange ressourcer ud af virksomheden.

Iværksætterne forsikrer sig 12 gange mindre
En nylig opgørelse fra If viser, at antallet af patent- og varemærkeforsikringer er 12 gange mindre i Danmark end i Finland, selvom indbyggertallet er ca. det samme. Markedssituationen, blandt udbydere af patent- og varemærkeforsikringer, er sammenlignelige i alle lande.

– Forsikringen kan være altafgørende for små og mellemstore designvirksomheder, møbelproducenter og opfindere. Den hjælper hvis virksomheden får krænket sine immaterielle rettigheder og dækker omkostningerne til en retssag. Men den virker også den anden vej rundt, hvis man selv bliver mødt med et krav for at krænke andres immaterielle rettigheder. Det kan udvikle sig til en erstatningssag, hvor en eventuel erstatning så dækkes via ansvarsdækningen, forklarer Jacob Nielsen.

Hos If ser man flere forklaringer på forskellene.

– Kendskab og prioritering hos målgruppen er formentlig en stor del af forklaringen. Fra vores side kan vi blive mere synlige og opsøgende overfor de interesseorganisationer og netværk, som varetager designere og opfinderes interesser.