Direktør fra Marbækgaard Catering er nedtrykt efter store bødeomkostninger

730
Mad fra marbækgaard - Esbjerg

René Dyrehauge, der er direktør for madleverandøren, Marbækgaard Catering, frygter, at en række bøder fra Fødevarestyrelsen kan få fatale konsekvenser for virksomhedens fortsatte virke. Marbækgaard Catering fik besøg af Fødevarestyrelsen fire gange i løbet af en måneds tid i november og december, og hvert besøg resulterede i bøder, da madleverandøren ikke fulgte Fødevarestyrelsens anvisninger.

I løbet af november og december i 2016 fik Marbækgaard Catering besøg af Fødevarestyrelsen hele fire gange. Hvert besøg resulterede i bøder, da Marbækgaard Catering gang på gang blev afsløret i ikke at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger. René Dyrehauge, der ejer steder, erkender, at stedet kunne have været mere ryddeligt, men understreger samtidig, at han ikke mener, at der er foregået noget uforsvarligt i køkkenet:

“Det er rigtigt, at her var lidt rodet, for der var kun mig til at stå for det hele. Vi var ikke helt enige om tingene, men det er jo bare at klappe hælene sammen. Fødevarekontrollørerne skal jo være her. Men 40.000 kr. – ja, jeg var bange for, at det kunne løbe derop. Det kan knække os. Jeg har brugt alt, hvad jeg ejer og har på stedet.”

Han fortæller ligeledes, at han aldrig har oplevet, at nogen af hans kunder er blevet syge af at spise mad fra Marbækgaard Catering:

“Vi har aldrig – hverken ved selskaber eller ved levering af ældremad – oplevet nogen, der er blevet syge, og det er der heller ikke nogen, der har været i fare for at blive det.”

En af de bøder, som Marbækgaard Catering fik, skyldtes, at de overtrådte et forbud mod fortsat at producere fødevarer. De var i forbindelse med et besøg den 20. december blevet pålagt dette forbud, og den 21. december blev de af Fødevarestyrelsen afsløret i at fabrikere boller og selleri til 44 personer. Kontrollanten forlangte, at bollerne og sellerien blev destrueret, hvilket René Dyrehauge mener, var unfair:

“Det burde kontrollanten ikke have gjort. Der var absolut ikke noget galt med maden – jeg havde hentet friske varer i Bilka klokken to om natten, og det fremviste jeg også bon’en på. Jeg tænkte godt på, at jeg måske ikke måtte gøre det, men da jeg lige havde købt varerne, tænkte jeg, at det vel var i orden. Jeg ville ikke skuffe kunderne.”

I forbindelse med dette besøg kunne kontrollanten dog ligeledes konstatere, at vækstpunkterne var bragt i orden, hvorfor han valgte at ophæve forbuddet.

Kilde: http://www.jv.dk/artikel/2463163:Esbjerg–Direktoer–Det-kan-knaekke-os

Foto