Esbjerg baseret virksomhed vil eliminere tocifret millionunderskud i 2016

Andritz-OP

Med en ny vækstplan for 2016, skal fokus rettes mod markeder med en voksende middelklasse, forventer Esbjerg-virksomheden Andritz Feed & Biofuel at deres tocifret millionunderskud kommer til at gå i nul ved udgangen af 2016.

I 2015 havde Andritz Feed & Biofuel et underskud på 63,5 mio. kr. Det får deres samlede underskud, siden 2012, til at løbe op i 127 mio. kr. Tallene kommer fra det nye årsregnskab.

“Vi har været udfordret i 2015 og også i de tidligere år i Danmark. Det hænger sammen med, at vi har haft nogle projekter, der har været udfordrende, og at vi har været lidt sene til at tage konsekvensen af den demografiske udvikling”

Lyder det fra Martin Overgaard Hansen, der er den adm. Direktør i Esbjerg-selskabet. Martin Overgaard Hansen står desuden i spidsen for den globale Feed & Biofuel afdeling i den østrigske Andritz-koncern.

Den danske afdeling i selskabet fokusere hovedsageligt på handel af foder- og biobrændsel på det danske marked, samt eksport ud af landet. Det danske Selskab udgør omkring en tredjedel af hele divisionens samlede omsætning. Ifølge Martin Overgaard Hansen ser tallene mere fornuftige ud når der ses på hele divisionen, frem for kun den danske afdeling. Martin Overgaard Hansen vil ikke kommentere regnskabstallene men siger følgende:

“Vi har en ret fin indtjening på divisionsniveau, som er stigende”

Martin Overgaard Hansen oplyser at der er målt en vækst på de markeder, hvor der er en stigende middelklasse. Denne vækst skyldes ifølge Martin, at virksomheden indirekte servicere fødevareindustrien, fordi de laver maskiner der fremstiller foder. Martin Overgaard Hansen udtaler:

“Derfor dækker den danske forretning nogle andre markeder end tidligere, og det gør, at vi forhåbentlig og forventeligt får et nul-resultat i år. Det er stadigvæk heller ikke godt nok. Det skal gerne blive endnu bedre i 2017 og fremefter.”

Martin Overgaard Hansen mener, at det ringe resultat i 2015 til dels skyldes en række engangsposter, som han ikke anticipere gentager i 2016. Han forventer at omsætningen i 2016 bliver minimum det samme som i 2015, hvor omsætning lød på 451 mio. kr.

Kilde: http://finans.dk/live/erhverv/ECE8761873/esbjergvirksomhed-naesten-tredobler-sit-underskud/?ctxref=ext

Foto fra ANDRITZ