Europharmas ulovlige foretagender afsløret af whistleblower

837
Europharma - Whisteblower

Den 13. december sidste år fik Europharma stort kontrolbesøg af Lægemiddelstyrelsen. Dette kontrolbesøg blev udført efter et tip fra en whistleblower, der har et indgående kendskab til arbejdsmetoderne hos Europharma. Kontrolbesøget medførte en afsløring af, at Europharma over længere tid bevidst har omgået medicinal-lovgivningen.

Europharma er kommet i modvind, efter at Lægemiddelstyrelsen foretog et kontrolbesøg hos virksomheden. I den forbindelse afslørede denne styrelse, at medicinal-virksomheden bevidst har omgået medicinal-lovgivningen. Det var et tip fra en whistleblower, der var katalysator for kontrolbesøget.

Ifølge Thomas Senderowitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, er det ikke sikkert, at det var lykkedes for styrelsen at finde afgørende dokumentation for, at Europharma har omgået medicinal-lovgivningen, hvis de ikke havde fået tippet. Dette fortæller han til MedWatch:

“I den konkrete sag var det en anmeldelse, der var med til at skabe grundlaget for, at vi ved en særlig akut inspektion kunne finde beviserne for betydelige overtrædelser, som vi ikke havde set før. I den konkrete sag havde vi fem personer til at inspicere virksomheden på baggrund af anmeldelsen, hvor vi normalt sender en-to inspektører, så det er usædvanligt. Det, mente vi dog, var nødvendigt for at sikre en grundig gennemgang af de systemer, hvor overtrædelserne var. Det var mange ressourcer at anvende på en enkelt inspektion, men det, mente vi, var nødvendigt.”

Thomas Senderowitz konkretiserer ydermere, hvad omgåelsen af medicinal-lovgivningen vedrører i interviewet med MedWatch:

“Det, der er tale om her, er, at virksomheden bevidst forsøgte at undgå, at vi opdagede nogle af overtrædelserne ved at undlade lovpligtige registreringer af producerede partier af lægemidler i det såkaldte frigivelsesregister.”

Ligeledes fortæller han, at det ikke er første gang, at virksomheden er i Lægemiddelstyrelsens søgelys:

“Vi har også tidligere set afvigelser hos firmaet, så det er ikke, fordi vi ikke kender dem. Vi har haft virksomheden under skærpet tilsyn gennem en årrække.”

Efter at det kom frem, at Europharma har været på kant med loven, har Lægemiddelstyrelsen krævet, at stifteren af virksomheden, Torben Hvingelby Pedersen, skulle trække sig fra sin direktørpost. Dette krav imødekom Torben Hvingelby Pedersen i går, men hvorvidt dette er nok til at sikre virksomhedens fortsatte eksistens, er endnu uvist.

Kilde: http://www.jv.dk/artikel/2462261:Regionalt–Whistleblower-afsloerede-ulovligheder-i-Europharma

Foto