Vi sætter fokus på Business Region Esbjerg

Fokus-paa-BRE

Efter lang ventetid går Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde sammen og danner Business Region Esbjerg, får at fremme erhverv og turisme i kommunerne.

Den var der, så var den væk og nu er den her endelig. Business region Esbjerg er fusionen mellem Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, med formål om at fremme erhverv og turisme, og nu er den her.

Det er man begejstret over hos kommunerne, der nu samlet repræsentere over 200.000 indbyggere. Til lokalavisen siger John Lesbo:

Med etableringen af Business Region Esbjerg lever vi op til det overordnede budskab fra KL om, at kommunerne skal være omdrejningspunktet for den virksomhedsrettede indsats, og at business-regioner skal sætte den fælles retning for erhvervspolitikken, herunder beskæftigelse og uddannelse, på tværs af kommuner. Vi ønsker at være blandt Danmarks bedste til at gennemføre indsatser på tværs til gavn for vækst og udvikling i de fire kommuner. Det skal være attraktivt at bosætte sig samt at etablere, drive og udvikle virksomhed i Danmarks tredje vækstcenter.

Samarbejdet har også en politisk agenda, borgmesteren i Varde, Erik Buhl, håber at dette kan bringe flere offentlige arbejdspladser til byerne, samt give byerne en større stemme i debatten.

Behovet for at blive hørt at politikerne på Christiansborg er voksende i takt med, at samfundsudviklingen og væksten bevæger sig mod områder, hvor der i forvejen bor flest mennesker. Vi synes, vi har meget at byde på i vores del af Danmark, og det synliggør vi bedst ved at vise rettidig omhu og stå sammen. Vores region er afhængig af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og offentlige job, og vi ønsker at fastholde og udvikle vore uddannelsestilbud. Regeringen og Folketinget taler meget om et Danmark i balance, og vi vil med Business Region Esbjerg gerne være behjælpelig i disse bestræbelser, udtaler Erik Buhl.

Det var lige før samarbejdet ikke blev til noget, da det blev nedstemt til et møde hos ProVarde. Derfor er det endelig resultat ikke en fælles organisation, men i stedet en overordnet paraplyorganisation.

Kilder:http://esbjerg.lokalavisen.dk/business-region-esbjerg-danmarks-tredje-vaekstcenter-ser-dagens-lys-/Lokale-nyheder/20170103/artikler/701039400/2015

http://www.jv.dk/artikel/2324177:Varde–Business-Region-Esbjerg-genopstaar

Foto