Fokus på Ribes stærke erhvervsliv

Skibbro-Ribe

Der er godt i gang i Ribes erhvervsliv. Derfor vil erhvervskonsulenter og erhvervschef gerne have et tættere samarbejde med virksomheder i Ribe.

Hos Esbjerg Erhvervsudvikling kan man tydeligt mærke, at det går godt for Ribes erhvervsliv. De ser gode ting både ved detailhandlen, turismen og hos produktionsvirksomhederne. Erhvervschef Karsten Rieder vil meget gerne i tættere og bedre dialog med Ribes virksomheder, da han mener, at det muligvis kan medvirke til at skabe endnu mere udvikling i Ribes erhvervsliv, samt at det vil forstærke den gode udvikling.

“I Esbjerg Erhvervsudvikling har vi en masse ydelser og tilbud, som kan komme virksomhederne til gode. Vi vil gerne etablere en tætter kontakt med Ribes erhvervsdrivende, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan hjælpe rigtig mange steder. ”

Fortæller Erhvervschef Karsten Rieder og fortsætter med:

“Vores kurser gør en kæmpe forskel, og det samme gør vores konsulentrådgivning. Og det er nu, erhvervslivet skal styrkes. Nu hvor det går godt. ”

Gert Laustsen, som er erhvervskonsulent hos Esbjerg Erhvervsudvikling, fremhæver mentorordningen:

“Vi oplever, at vores mentor netværk i mange tilfælde gør en forskel. Hvis virksomheder har behov for sparring omkring vækst, økonomi eller andre former for udvikling, vil vi kunne hjælpe ved at tilkoble en mentor. Vi har et mentorkorps på godt 30 dygtoge og erfarne mennesker, og vi finder altid den person, vi mener passer bedst ind i virksomhedens behov og profil. ”

Hvis man henvender sig til mentorordningen, skal man ikke se det som et nødråb om hjælp. Tværtimod.

“Ribes erhvervsliv klarer sig godt. og derfor er det nu, man skal gøre en indsats for at sikre at den gode udvikling fortsætter. En af de helt specielle oplevelser, man får i Ribe, er, når man går ned igennem gågaden i Ribe med de mange spændende specialbutikker med hvert deres særpræg. Der er mange af dem, hvor det er indehaveren selv, der står bag disken, og vi kører blandt andet kurser med, hvordan ejerlederen får skabt den rigtige udvikling. Hvis man som butiksindehaver føler sig presset, og man savner sparring, vil et kursusforløb sammen med ligesindede være en rigtig god løsning. Udover at lære noget om udvikling vil et kursus også betyde a man som kursist lærer noget nyt om sig selv. ”

Sådan lyder det fra Karsten Rieder. Han fortæller desuden, at Esbjerg Erhvervsudvikling tilbyder iværksætterkurser samt åbne netværksmøder. Yderligere står Esbjerg Erhvervsudvikling klar til personlige møder.

Den gode udvikling skal gerne fortsætte

“Detailhandlen i Danmark er udfordret, og det er derfor nu, man skal se frem og gøre en indsats for, at Ribe fortsætter med at være den stærke dynamiske handelsby, som tilfældet er. Der er enkelte butikker, der er lukket, men jeg tror på, at der kommer nye aktiviteter ind i bygningerne. ”

Lyder det fra Gert Laustsen.

Esbjerg Erhvervsudvikling havde på et tidspunkt placeret Gert Laustsen hos Ribe Turistbureau nogle dage om måneden. Men dette er de gået væk fra igen, da ingen kom og besøgte ham.

“Vi vil i stedet tilbyde Ribes erhvervsliv, at vi gerne kommer til Ribe og tager et besøg når det passer dem. Så vi håber, at vi kan etablere en tættere kontakt med erhvervet i Ribe.”

Sådan slutter Karsten Rieder af. Erhvervschef for Esbjerg Erhvervsudvikling.

Kilde: http://www.jv.dk/artikel/2480638:Esbjerg–Ribes-staerke-erhvervsliv-skal-fortsaette-den-gode-udvikling

Foto