Forskere udtaler: IT skal være obligatorisk på skoleskemaet

917
IT_paa_Skoleskemaet

To forskere, har gennem et år fulgt en klasse som fik IT som fag, og konklutionen er klar: det er vigtigt, at teknologiforståelse, computational thinking og informatik bliver obligatorisk for alle elever i folkeskolen.

Debatten om hvorvidt det er skolens opgave at uddanne eleverne i IT relaterede fag har hidtil været forskningsmæssigt uddokumenteret, men nu har to forskere fulgt en klasse som fik IT obligatorisk på skoleskamet. Forskerne har i det sidste år fulgt projektet coding class og konklusionen i den efterfølgende rapport ganske klar: Der er behov for at gøre it som skabende fag, obligatorisk for alle elever i folkeskolen.

”Både elever og lærere har været begejstrede for forløbet, og netop det skabende og kreative arbejde med it og programmering, har ændret elevernes interesser hen imod en mere producerende snarere end konsumerende tilgang til it,” siger Stine Ejsing-Duun, lektor ved Kommunikation, it og læringsdesign (K-ILD) på Aalborg Universitet København, og en af forfatterne til Coding Class rapporten.

Børn er i dag ofte bedre end deres forældre til at navigere på ipad. Og netop vigtigheden af at gå fra superbruger på en iPad og til selv at kunne skabe og løse problemer gennem it og teknologi, er ifølge brancheorganisationen IT-Branchen en vigtig grund til, at IT hurtigst muligt skal gøres obligatorisk i den danske folkeskole.

”Kodning er det 21. århundredes skrivning. Det er uhyre vigtigt, at alle børn lærer de helt fundamentale it-værktøjer, så de tidligt får en forståelse for den digitaliserede verden, og får lyst til aktivt at bidrage til vores fælles fremtid,” udtaler Anders Feddersen, formand for Coding Class styregruppen hos IT-Branchen.

Coding Class projektet er et opgør med den sorte skole

Coding Class projektet har været en succes fordi, at undervisningen har været langt mere problem- og interesseorienteret end klassisk målorienteret.

”Lærere og elever har haft forskellige kompetencer at byde ind med under forløbet, men ingen har kendt til facitlisten på forhånd. I stedet har de udforsket problemer og løsninger sammen, hvilket har givet en helt anden energi i klassen,” forklarer Mikala Hansbøl, docent og forskningskoordinator af DiS ved Institut for Skole og Læring, der er den anden forfatter til rapporten.

De gode resultater lægger ifølge forskerne op til, at man grundlæggende gentænker de mere traditionelle undervisningsformer og hierarkier.

Man skal i langt højere grad lade læreren sætte sig i elevens sted og samtidig opfordre eleverne til at være ressourcer i undervisningen. Ressourcer der selvstændigt kan opsøge viden og løsninger.

”Vi skal tage et opgør med den sorte skole, hvor læreren skulle have svar på alle spørgsmål undervejs og kende facit. Eleverne får langt mere selvtillid og lyst til at deltage, når de sammen med læreren selv får lov til at lede efter svar og afprøve kreative løsninger gennem it,” siger Anders Feddersen.

Lærerne skal bruge kodning i undervisningen

Forskerne slår dog fast, at der er brug for kompetenceudvikling i lærerstaben for at kunne kvalitetssikre at arbejdet med programmering og kodning i skolen også løfter elevernes teknologiforståelse. Eksempelvis skal underviserne klædes på til at tænke digitalt, og forstå elevernes IT brug. Samtidig skal kompetenceudviklingen sikre, at metoderne i coding class bliver brugt i de allerede eksisterende fag.

”Lærernes kompetencer til at knytte informatik og computational thinking an til de allerede eksisterende fag og faglige aktiviteter i skolen skal udvikles. Så der ligger et arbejde på både skolerne og i forhold til læreruddannelsen om at få styrket de kreative it-kompetencer,” udtaler forskerne enstemmigt.