Forsøg med nul lukkedage gentages i 2017

651
Børnehave - Darum - Nul lukkedage

I løbet af hele 2016 har børn som et forsøge kunnet komme i visse vuggestuer og børnehaver hele året, hvilket har været en stor succes, hvis man spørger for forbrugerne. Dagtilbudschef hos Esbjerg Kommune, Merete Løvmose, er også ganske godt tilfreds med forsøgets forløb.

En af de institutioner, der holdt åbent mellem jul og nytår, er Højvangshaven. TV SYD har talt med Andrea Dahlgaard, hvis datter er blevet passet netop her, hvilket har været til stor glæde for moderen. Hun fortæller følgende:

“Det giver os (red: forældrene) mange flere muligheder arbejdsmæssigt og privat. Man kan planlægge det hele på en anden måde. Også med kollegaerne på arbejde.”

Det er imidlertid ikke kun forbrugerne, der er begejstrede for helårstilbuddet. Også Merethe Løvmose, der er dagtilbudschef hos Esbjerg Kommune, udtrykker delvis begejstring:

“Der er forholdsvis mange børn, der er tilmeldt, og det viser jo, at der er et behov. Men der er lokale forskelle. Nogle steder er daginstitutionerne næsten fyldt op, og andre steder er der næsten ingen børn, der kommer.”

Daginstitutioner har dog oplevet et stort problem i forbindelse med forsøget. Dette problem vedrører, at mange forældre har tilmeldt deres børn til pasning, og herefter glemt at afmelde dem, når de har fundet en anden løsning. Dette ærgrer Merethe Løvmose, der dog mener, at dette kan skyldes, at ordningen stadigvæk er så ny. Folk har simpelthen ikke vænnet sig til denne ordning og dens spilleregler endnu.

Forsøget med nul lukkedage er forlænget endnu et år, hvorfor det for borgere i Esbjerg Kommune også vil være muligt at få passet sit barn samtlige dage i 2017.

Der kommer dog til at være en række forandringer i 2017 i forhold til 2016-modellen. Hvis en daginstitution skal holde åbent, er det nødvendigt, at der minimum er otte børn tilmeldt.

Kilde: http://www.tvsyd.dk/artikel/nul-lukkedage-vaekker-lykke

Foto