Kul-stop kan bringe arbejdspladser og en milliard-investering til Esbjerg

1055
Esbjergværket - Nye arbejdspladser til Esbjerg

Når Esbjergværket stopper med at fyre kul skal der findes en alternativ biomasse. Skiftet kan føre til adskillige nye arbejdspladser, samt en milliardinvestering.

Skorstenen på Esbjergværket får lov til at blive, men bunkerne med kul skal erstattes med et alternativt fyringsmateriale.

Dong Energy, der ejer kraftværket, udtalte nemlig torsdag, at der i den nærme fremtid skal standses for kulfyringen på Esbjergværket. Stoppet forventes at lede til en masse nye arbejdspladser i anlægssektoren i Esbjerg, samt en milliardinvestering i fremtiden.

Dong Energy håber på, at de kan erstatte de kæmpe kulbunker på Esbjerg havn med en ny, grøn løsning. Den nuværende kuldrevet kraftværksblok forventes at ophøre i år 2020. Dong Energy har i samarbejde med det lokale forsyningsselskab, Din Forsyning, der dækker både Esbjerg og Varde kommune, startet en analyse med formålet, at finde en ny biomasse blok til Esbjergværket. Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Dong Energy, forklarer:

“Vi har truffet en beslutning om, at vi ikke vil fyre med kul fra 2023. Vi mener, at vi med en ny blok, der fyrer med bæredygtigt træflis, kan reducere udledningen af CO2 markant samtidig med, at varmeprisen holdes på et konkurrencedygtigt niveau.”

Thomas Dalsgaard fortæller at der rent praktisk vil ske det, at man lukker for den kulfyrede blok 3 ved Esbjergværket, og erstatter den med en ny kedel. På samme tid vil Dong Energy foretage en masse andre investeringer. Direktøren for Dong Energy ønsker ikke at udtale sig om prisen, men fortæller at investeringerne vil udmunde sig i et trecifret millionbeløb.

I en samtale med JydskeVestkysten udtaler eksperter sig om, at omkostningerne for at skifte fra kul til træflis kan risikere at løbe op i en milliard kroner.

Varmeaftalerne mellem Dong Energy, Din Forsyning og Nordby Fjernvarme står på nuværende tidspunkt til at udløbe ved slutningen af 2019. Jesper Frost Rasmussen, adm. Direktør for Din Forsyning, forklare at der bliver diskuteret diverse scenarier vedrørende fremtiden. Jesper Frost Rasmussen udtaler følgende:

“For os handler det om at sikre vores kunder i Esbjerg og Varde grøn og sikker fjernvarme til en fornuftig pris. Vi har generelt et rigtig godt samarbejde med Dong Energy, og vi er enige i, at kul ikke er en del af løsningen i fremtiden. Vi ser samarbejdet med Dong Energy som én af flere mulige løsninger, så vi kan få afklaret, hvilken teknologi fremtidens varme skal basere sig på. Vi glæder os til at få forholdene yderligere belyst i den næste analysefase.”

Dong Energy har tidligere erfaring med omdannelse fra kul til alternativ fyringsmetoder. Siden 2002 har de nemlig fyret med flis og træpiller på henholdsvis Herningværket og Avedøreværket. Dong Energy og Din Forsyning forventer, at konkludere deres analysearbejde i foråret 2017. Esbjergværkets definitive fremtid, vil dog fortsat være uklar indtil supplerende analyser og forhandlinger kan fortages.

Kilde: http://www.jv.dk/artikel/2475519:Esbjerg–Farvel-til-kul-kan-sende-milliard-investering-til-byen

Foto