Hvad får prisen på fyringsolie til at ændre sig?

832
Fyringsolie - prisen ændrer sig

Du er måske ikke klar over det, men os, der handler olie, har faktisk en del af ansvaret for, at priserne på olie på råvaremarkedet ændrer sig.

Der handles olie hver evig eneste dag, hvilket er ensbetydende med, at priserne på olie ændres hver dag, baseret på handlen dagen før.

Med det sagt, er der også andre influenter, der påvirker, hvordan og hvorledes olieprisen ser ud.

Et godt eksempel er den amerikanske regering og organisationen i lande, der eksporterer petrolium.

Olie er blevet handlet i mere end 100 år, og prisen har været reguleret af Commodities Futures Trading Commission siden 1920.

Se dagsprisen på fyringsolie her.

3 faktorer, der har betydning for prisen på olie

Der er en række faktorer, der har betydning fyringsolieprisen. Set fra handelsvirksomhedernes perspektiv drejer det sig om tre helt konkrete faktorer, når prisen på fyringsolie skal bestemmes.

Udbud og efterspørgsel

Udbud og efterspørgsel afgør prisen på olie, lige som den gør på rigtig mange andre handelsvarer. Her er det særligt centralt, hvor stor efterspørgslen er frra USA. Typisk vil efterspørgslen stige i sommerferien. Med henblik på at forudsige efterspørgslen anvendes prognoser for rejser fra AAA med henblik på at bestemme potentiel benzinbrug.

I vinterperioden bruger man vejrudsigterne til at estimere brugen af fyringsolie på opvarmning.

Globale og nationale kriser kan påvirke oliepriserne

Konflikter og politiske forhold kan påvirke prisen på fyringsolie. Det har vi set utallige eksempler på. Vi så blandt andet et eksempel på dette i januar 2012, hvor en række inspektører fandt beviser for, at Iran var tættere på at bygge kernevåbenkapaciteter. Dette førte til, at USA og EU indførte en række økonomiske sanktioner mod Iran.

Dette førte endvidere til, at Iran truede med at lukke Hormuz-sundet, hvorefter USA reagerede med et løfte om at genåbne strædet med militærmagt, hvis det var nødvendigt.

Som følge af ovenstående gik oliepriserne fra $ 95 til $ 100 pr. tønde fra november til januar. Da det blev februar kostede en tønde olie over $ 100. Ud over oliepriserne steg, så steg gaspriserne også.

Hvorfor steg oliepriserne så grundet ovenstående? Jo, det skyldes jo, at en handelsressource for mange lande er olie. Hvis der opstår splid mellem landene, kan dette føre til et handelsboykot, eller at priserne ikke er lige så fordelagtige, som de var, da landene var på god fod med hinanden.

Natur- og menneskeskabte katastrofer kan påvirke prisen på fyringsolie

Hvis natur- og menneskabte katastrofe er dramatiske og massive nok, kan disse sagtens øge olieprisen.

Det er der set mange forskellige eksempler på. Man ser ofte, at voldsomt vejr får olieprisen til at sige. Det så vi blandt andet, da orkanen Katrina raserede i 2005. Dengang steg prisen på en tønde olie med tre dollars.

Hvorfor påvirkede ovenstående så priserne på olie? Dette skyldtes, at det voldsomme vejr ødelagde et utal af offshore olie- og gasplatforme, hvorfor udvindelsen af fyringsolie altså blev forstyrret. Dermed blev udbuddet mindre, hvilket fik prisen til at stige.

Endnu flere faktorer kan påvirke prisen

Det er vigtigt at understrege, at prisen kan påvirkes af mange andre faktorer også. De tre ovenstående må dog siges at være ganske centrale, og nogle man bør holde øje med, hvis man interesserer sig for, om prisen på fyringsolie er stigende eller faldende.