Regeringen fremlægger aftale som skal sikre mere solenergi

837
Vindmølle_Energi

Regeringen har indgået en aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kr. til et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan byde ind. Det forventes at give en udbygning med i alt ca. 35 MW nye solceller i Danmark, der vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til 12.500 danske husstande.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, med et udbud på solceller.

Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til hustande søges om støtte til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. hustand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en årlig omkostning på ca. 105 mio. kr.

Da det ud fra regeringens vurdering var en dyr og ineffektiv udbygning, har regeringen foreslået at omdanne ordningen, så det samme beløb på 105 mio. kr. afsættes i et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan søge om tilskud.

Det forventes at kunne give en samlet udbygning af solceller på 35 MW i stedet for 20 MW. De store anlæg i de 35 MW er mere effektive, og da udbudsformen samtidig sikrer lavere støttesatser forventes udbuddet at give mere end dobbelt så meget grøn energi for pengene.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtrykker glæde og tilfredshed med indgåelsen af aftalen, og kalder forliget for sund fornuft.

”Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi,”

Selvom foreslaget er indgået med et flertal i folketingen, skal det stadig godkendes af EU kommisionen før det kan træde i kræft. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen dato for hvornår en eventuel godkendelse skal finde sted.