Rød blok og DF laver togdrifts flertal udenom regeringen

751
togfonden

Dansk folkeparti (DF) og partierne i rød blog er ifølge TV2 blevet enige om et alternativt forslag vedrørende fremtiden for togfonden, som blev dannet af den tidligere socialdemokratiske regering.

Det sidste forslag er ikke fremlagt i den omstridte forhandling om togfondens fremtid. Hvor regeringen ønsker at tage penge fra togbudgettet, og istedet bruge det på udvidelse af vejnettet og forbedringer af broforbindelser, har den røde blok længe ønsket af bruge flere midler på at styrk DSB og den kollektive trafik. Nu erfarer TV2 at rød blok har overbevist regerings støtteparti Dansk Folkeparti til et alternativt flertal udenom regeringen. En aftale som det forventes vil blive offentliggjort idag kl. 11:30

Vil skabe splittelse i regeringen

Det alternative flertal bliver offentliggjort på dagen hvor folketinget forhandler 1. behandlingen af næste års finanslov. Et finanslovsforlag som regeringen skal have Dansk Folkeparti til at stemme for i bestræbelserne på at få det godkendt. Det forventes derfor at det alternative flertal vil få store konsekvenser i de kommende forhandlinger, hvor opositions partierne nu har fået en indgangsvinkel til at få gennemført noget af deres politik, eller skabe splid blandt det regeringen og dets støtteparti.

TV2 politiske kommentator Peter Lautrup Larsen forventer at det vil koste et par millioner at styrke togdriften. Hvis forslaget gennemføres er det penge som skal tages fra det finanslovsforslag som idag skal til 1. behandling, dermed skal pengene tages fra den pulje hvor regeringen havde ønsket at bruge et stort beløb på skatte- og afgiftslettelser.

Tv2 politiske kommentator finder det opsigtsvækkende at Dansk folkeparti på dette tidspunkt går ind i et alternativ flertal

– Det er opsigtsvækkende, at man netop i dag sender det signal, at man er klar til at udnytte et alternativt flertal og udvide togtrafikken. Flertallet driver regeringen rundt i manegen.

– At regeringens eneste reelle forligspartner, Dansk Folkeparti, går sammen med fem partier udenom regeringen – det er et signal, der vil noget, om at regeringen knap nok når det gælder finansloven er herre i eget hus, udtaler Peter Lautrup Larsen.

 

Kilde: TV2