Smedegaarden går ind i kampen mod Beaching

Skib

Efter adskillige ”beaching” episoder ønsker flere europæiske ophugningsværfter at tage afstand fra de uansvarlige værfter. Esbjerg virksomheden Smedegaarden går først i kampen.

Over det seneste stykke tid, er flere historier omkring ”Beaching” dukket op i nyhedsstrømmen. Dette har fremprovokeret har modsvar fra flere Europæiske ophugningsværfter, en af dem er Esbjerg virksomheden Smedegaarden. Smedegaarden er en af ophugningsværfterne der går forrest i kampen mod ”Beaching” værfterne.

Torsdag var der indkaldt til møde blandt de europæiske skibshuggere, der ønsker at etablere en fælles europæisk organisation, for at tage afstand. Mødet blev afholdt i Bruxelles.

“Vi vil ikke sidestilles med ophuggerne fra lande som Pakistan, Indien, Tyrkiet osv., derfor har vi nu samlet os for at lave en ny brancheforening. Vi er dialog med en brancheforening efter de kontaktede os og de andre legale ophuggere om muligheden for at danne en gruppe i ISRA (international ship recycling association) som skal fungere som en selvstændig gruppe/ brancheorganisation under dem, udtaler Morten Smedegaard, direktør hos Smedegaarden til JV.”

Foreløbigt har ISRA taget godt imod europæernes forslag, dog repræsentere de samtidigt modparten, det er derfor uvist hvorvidt kravene kan imødekommes.

“Jeg er sikker på, at mange rederier gerne vil være med til at bruge de ophuggere, som lever 100 procent op til reglerne. Vi kan ikke sættes i bås med ophuggere fra Sydøstasien. Vi lever op til helt andre regler og arbejder på et helt andet niveau miljømæssigt, så hvis det lykkes, så danner vi en forening for de europæiske ophuggere under ISRA hurtigst muligt, siger Morten Smedegaard.”

Hvorvidt aftalen med ISRA kommer i hus er stadig tvivlsomt, dog garantere Morten Smedegaard at der opnås en aftale uanset ISRAs medvirken.

“Lykkes det her ikke, danner vi en helt ny brancheforening uden om ISRA, udtaler Morten Smedegaard.”

Kilde:http://www.jv.dk/artikel/2469447:Esbjerg–Esbjergensisk-ophugningsvaerft-i-spidsen-for-ny-europaeisk-brancheforening

Foto