Stofa bliver solgt for 1,9 mia. kroner

Stofa2

Stofa bliver solgt for 1,9 mia. kroner

SE har lige bekendtgjort at de opkøber Stofa for 1,9 mia. kr. Ved købet af Stofa, forstærkes SE’s position på markedet.De har været i forhandlinger med svenske Ratos, som ejer Stofa, og er kommet til enighed om et salg. Før opkøbet kan finde sted, skal SE’s repræsentantskab og konkurrencemyndighederne først godkende det.SE forstærker deres egen position på markedet indenfor internet og tv, samt deres lønsomhed generelt. De bliver en af de største udbydere på markedet, da de ved opkøbet, får flere kunder og dermed opnår de en rolle som udfordrer til de andre store aktører på markedet.

“Vi har forhandlet en fornuftig aftale på plads med Stofas svenske ejere Ratos. Med de resultater, Stofa har leveret de seneste år, er vi sikre på, at Stofa i kombination med vores eksisterende tilbud bliver en rigtig fornuftig forretning. SE og Stofa har hver især nogle stærke kompetencer, dygtige medarbejdere med kundeorienterede kulturer samt stærke tekniske platforme, der gensidigt forstærker hinanden. Det skal vi bygge videre på.”

Udtaler Niels Duedahl, som er adm. direktør i SE.

SE har de seneste år haft en solid vækst. De har dog længe haft et mål om at blive den mest profitable aktør indenfor energi. Desuden har de opstillet økonomiske mål, hvor de forventer en omsætning i 2015 på 5 mia. kr. Yderligere skal deres overskud fra den primære drift være på mere end 1 mia. kroner. Derfor håber SE at købet af Stofa, kan hjælpe med, at realisere deres mål.

“Vi vil med opkøbet af Stofa sikre en fortsat bundsolid forretning, og med styrkede pengestrømme fra driften bliver vi i stand til at fortsætte de forgangne års betydelige investeringer i el-nettet, fiberbredbånd, vindmøller mm.; men nu alene for penge tjent på den årlige drift.”

Forklarer adm. direktør Niels Duedahl.

SE og Stofa er et oplagt match

Opkøbet af Stofa har været naturligt for SE, da både Stofa og SE har meget fokus på deres kunder. Desuden komplimentere de hinanden godt både teknologisk og produktmæssigt, de vil kunne tilføre hinanden forskellige ting, som fremadrettet vil give kunderne i begge virksomheder forbedret og nye produkter. SE får en større kundekreds, hvilket giver dem forbedret mulighed, for at give deres kunder bedre og mere indhold til en konkurrencedygtig pris.

“Vi vil med opkøbet af Stofa sikre en fortsat bundsolid forretning, og med styrkede pengestrømme fra driften bliver vi i stand til at fortsætte de forgangne års betydelige investeringer i el-nettet, fiberbredbånd, vindmøller mm.; men nu alene for penge tjent på den årlige drift.”

Sådan lyder det fra Niels Duedahl, som fortsætter med:

“Rent kulturelt er Stofa og SE også et oplagt match. Stofa er nemlig ligesom SE baseret på, at kunderne har medbestemmelse. Hos SE er det andelshaverne, mens det hos Stofa er antenneforeningerne. Vi har den folkelige rodfæstning til fælles, og derfor er det helt naturligt for både Stofa og SE, at kundernes behov sættes i centrum.”

Før opkøbet kan finde sted, skal SE’s repræsentantskab godkende handlen. Dette sker på et møde den 13. november, herefter skal konkurrencemyndighederne godkende det.

Kilde: http://esbjerg.lokalavisen.dk/se-koeber-stofa-for-19-mia-kroner-/Lokale-nyheder/20121025/artikler/121029602/2015

Foto