Vej dine køer dagligt og øg chancen for at opdage sygdomme hos dem tidligt i forløbet

800
Tru-test - Finans-Avisen

Daglig vejning af ens køer kan give væsentlige informationer om køernes sundhedstilstande. Hvis vejningerne afslører, at en eller flere køer taber sig relativt hurtigt, kan dette nemlig være et tegn på begyndende sygdom hos koen eller køerne.

Jo før man opdager, at ens ko/køer er ved at blive syg(e), desto bedre betingelser har man for at mindske skaderne grundet den forestående sygdom. Syge køer er uhensigtsmæssige i flere henseender. Det er blandt andet særdeles skidt for mælkeproduktionen, idet en syg ko skal tages ud af produktionen.

Der er sket meget de seneste år

Med en ny model er vi kommet et skridt nærmere tolkning og anvendelse af de automatisk registrerede kovægte i malkerobotter og overgangsvægte.

Videnscentret for Landbrug har lavet en undersøgelse, der belyser forbindelsen mellem vægtcyklus og malkecyklus. Undersøgelsen indeholder tilmed informationer om tidlig medicinalbehandling af sygdom hos ens køer.

Hvis en eller flere af ens køer taber vægt, vil det typisk resultere i en lavere mælkeproduktion. Samtidig kan vægttab være en indikation af begyndende sygdomstilstand hos koen.

Robotstalde og traditionelle malkestalde

Enhver moderne malkerobot vejer i dag køerne. Typisk vil der dog være usikkerhed forbundet med validiteten af dataene fra malkerobotten på grund af køernes yderst vekslende malkecyklusser.

I traditionelle malkestalde, hvor køerne har en fast døgncykles, formodes det, at vejning vil give ganske præcise oplysninger om køernes vægtkurver. Disse informationer kan derfor sandsynligvis fortælle noget centralt om køernes foderoptagelse, huld og almene tilstand.

Sammenholder man disse data med, hvilke behandlinger og fodertilskud den enkelte ko får, vil disse oplysninger kunne være et afgørende værktøj i foderoptimering. Man vil dermed kunne bruge dataene til at øge mælkeproduktionen.

Samtidigt bør man notere sig, hvorvidt der ses en relation mellem vægttab og sygdom. Det er nemlig ganske sandsynligt, at dette vil vise sig at være tilfældet. Derfor anbefaler vi, at du er ekstra opmærksom på lidelser hos de køer, som pludselig rammes af vægttab.

Kilde: TRU-TEST